Ulf Kargén
Ulf Kargén
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
ulf.kargen@liu.se
013-28 58 76
B 2B:468 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~ulfka17/, liu.se/medarbetare/ulfka17
Medlem i:
Databas- och Informationsteknik (ADIT)
Intelligenta informationssystem (IISLAB)

Sidansvarig: Webmaster