Göm menyn

Introduktion

Hej och välkomna till D- och U-programmen på Linköpings Universitet! De kommande fem åren kommer vara väldigt lärorika och givande, om inte prövande. För de flesta av er kommer detta vara er första kurs på universitetsnivå och ni kommer märka att inlärningstakten är något snabbare än på gymnasiet, men med god studieteknik och samverkan mellan studenter och fakultet kommer de kommande åren flyga förbi.

Innan vi börjar med undervisningen så tänker vi svara på lite allmänna frågor om utbildningen som ni har börjat här. Introduktionskursen är till för nyantagna studenter på programmen Civilingenjör i Datateknik (D) och Civilingenjör i Mjukvaruteknik (U) på Linköpings Universitet. Denna delkurs kommer täcka grundläggande information om universitetet och den datormiljö som ni kommer arbeta med i era kurser.

Vad är kod?

Kod är - i breda drag - ett slags manus som berättar för en dator vad den ska göra. Manuset kan berätta för en dator att den ska addera två siffror till varandra och skriva ut resultatet, hämta ner en Facebookprofil till din webbläsare eller styra reglersvar till utsignalen från ett ställdon i en robot på Boston Dynamics. Alla program som kör på din dator, från BIOS till operativsystemet till appar som du installerar är skriven i någon slags kod.

Vad gör en programmerare?

	
/**
* Programmerare.
*
* @param kaffe (required) Programmerarens livsblod.
* 
* @return kod Text som styr datorsystem.
*/
	

Med kunskap för hur datorer fungerar och vilka regler och begränsningar som ett språk har är det en programmerares uppdrag att översätta uppgifter från vardagligt språk till kod som en dator förstår. Tänk dig: hur skulle du berätta för en dator "Addera två till tre och skriv ut svaret"? Kanske skulle du öppna en miniräknarapplikation och skriva in 2 + 3 och klicka på = -knappen.

Miniräknarapplikationen som du öppnade i det exemplet är ett slags gränssnitt som en skicklig programmerare har lyckats representera med hjälp av kod. Den tar siffrorna som du matar in i gränssnittet och översätter dem till ett språk som datorn förstår så att den kan utföra den önskade beräkningen. Det är programmerarens uppgift att förstå hur man talar om för datorn att den ska utföra den beräkningen.

Kursupplägget

Denna kurs har ett antal övergripande moment som består av ett flertal moduler som ni ska läsa igenom. Inom dessa moduler kan det finnas uppgifter. Dessa finns till för att informationen ska sätta sig bättre i huvudet, men är inte obligatoriska. Det kan dock förtydliga oklarheter om ni utför uppgifterna och ställer eventuella frågor till era labbhandledare.

I slutet på vissa moduler kommer en diagnos . Diagnoser finns till för att ni ska få testa att använda informationen som ni har lärt er och se till att ni har tagit till er den relevanta informationen från varje modul. Varje diagnos har en minimigräns på antalet rätta svar på frågor för att bli godkänd på den modulen. Moduler som inte har en diagnos måste endast läsas igenom för att bli godkänd. Diagnoserna finns i kursrummet i Lisam.

Vissa moduler är inte obligatoriska och markeras med ett (V) . Dessa finns som resurser för dom som är intresserade, men behöver inte läsas igenom för att bli godkänd på kursen.

Vidare till modulregistret


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2021-08-26