Göm menyn

TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling

Inbjudan


Projektförslagsförfrågan inför vt 2024

Kursen "Kandidatprojekt i programvaruutveckling", PUM ges för utbildningsprogrammet i datateknik (D) och mjukvaruteknik (U) termin 6 och för andra utbildningsprogram med inriktning mot mjukvara. Kursen innehåller ett programmeringsprojekt gentemot en kund med alla aktiviteter i system-utvecklingsprocessen (såsom krav, design, implementering, test och leverans). Arbetet sker i grupper om ca 8 studenter.

Nu har du, som har en programmeringsuppgift, möjligheten att definiera ett projekt till kursen och därmed få hjälp med analys och implementering. Motprestationen är att du agerar som kund tillsammans med projektgruppen.

Vi har erfarenhet av alla slags projekt, både industribaserade och forskningsinriktade. Projekten genomförs under hela vårterminen, med preliminär projektstart 2024-01-15 kl 8.15. Kunderna kommer att bjudas in för en kort projektpresentation till projektstarten, men det är inte ett krav att delta. En del studenter gillar utmaningar, så tveka inte att föreslå litet större projekt.

Kunderna behöver inte ha erfarenhet från utveckling av mjukvarusystem, det räcker med ett lämpligt problem för ett mjukvaruprojekt.

Skriv ned ditt förslag och skicka det till Kristian Sandahl, senast 2024-01-10.

Projektförslaget som får vara max 2 A4-sidor skall vara skrivet i kursens projektmall (.docx) (MS Forms)

Studenterna har idag standard-datorer Windows och Linux med det utbud av programvara som finns för grundutbildningen. En del har Mac-datorer. Vid projekt som kräver avancerad miljö eller speciella hård- eller mjukvarulösningar, exempelvis GPU för simulering, förväntas kunden tillhandahålla datorer och mjukvara. Finns kunden på annan ort måste resor och andra utgifter betalas av kunden.

De inkomna projektförslagen kommer att sammanställas och läggas ut på en intern hemsida där studenterna, handledarna och en handläggare på LiU Relations kan logga in. Därför bör projektförslagen fokusera på att ge en övergripande bild av projektet. Fördelningen av projekt kommer att göras under vecka 3, 2024. Det kommer förmodligen att finnas fler förslag än det finns projektgrupper. Grupperna, som lottas av kursledningen, väljer vilket projekt de vill genomföra. Blir du kund skall du kunna avsätta tid under vintern och våren för diskussioner kring specifikation av uppgiften, utvärdera lösningsalternativ under projektets gång och leverans av systemet (totalt ca 25 timmar). Du måste kunna träffa gruppen under vecka 4, 2024, då det är dags att ta fram en vision och de viktigaste kraven och skriva ett projektavtal. Avtalet måste vara underskrivet senast 2024-02-02. Detta är kundens ansvar.

Tidsintervall i studenternas schema då kundmöten kan bokas är:

 • 2024-01-22: 10-12
 • 2024-01-24: 13-17
 • 2024-01-25: 8-10
 • 2024-01-26: 8-10

Välkomna att lämna projektförslag!

Kristian Sandahl, kursledare och examinator

 

Att tänka på

Studentgruppen och du skall skriva ett avtal.
För att undvika missförstånd skall du och studenterna skriva ett projektavtal senast 2024-02-02 om projektet blir valt. Det finns två möjligheter: Standardavtalet och avtalet med ensamrätt för dig som kund.
Vi har en avtalsmall som beskriver standardförhållandena vid studentprojekt (standardmall.docx). Mallen kan även användas av institution på LiU, och signeras av prefekt eller avdelningschef beroende på rutinerna på institutionen. Enligt vår chefsjurist är det studentgruppen som äger nyttjande- och exploateringsrätt av projektet. Du som kund har nyttjanderätt av produkten i er verksamhet.
Man kan avtala andra förhållanden, i den mån det inte begränsar möjligheterna att använda resultaten för examinationen inom kursen. Din avsikt måste anges i projektförslaget. Då använder du denna avtalsmall (samarbetsavtalEnsamratt.docx). Observera under avsnitt 4 att olika regler gäller för uppdragsgivare inom och utanför LiU.
Studenterna skall skriva en erfarenhetsrapport på svenska som kandidatarbete.
I kandidatarbetet ingår tekniska beskrivningar av systemet, men ej källkod. Kandidatuppsatserna kommer att läggas upp på universitetets öppna publikationsdatabas. Det är viktigt att tänka på att man kanske måste tillhandahålla demonstrationsdata för att systemet skall kunna beskrivas utan att man röjer information som kan vara känslig. Det går så klart att skriva "företag X" i stället för kundens riktiga identitet, men det kan ändå vara till hinder om man inte hunnit lämna in patentansökan eller dylikt.
 

Tips

Se till att beskrivningen är "säljande". Om studenterna har flera projekt att välja på vet vi att det även är viktigt hur budskapet säljs. Studenterna gillar intressant teknik, smarta tillämpningar och kreativitet. Se med andra ord till att inte alla designbeslut i projektet är givna, några beslut måste lämnas till studenterna, så att de lär sig av erfarenheten. Lova inte orelaterade, materiella förmåner som middagar eller prylar. Däremot kan man locka med att de får besöka någon intressant del av företaget.

Studenterna brukar uppskatta att utveckla en hel del programvara, så att de kan få visa vad de går för. Se till att programvarans roll är tydlig i beskrivningarna.

Vad studenterna sedan väljer beror på många faktorer. Nedan följer några citat från studenternas motivering för förstahandsvalet:

 • "..projektidén är välmotiverad. "
 • "...alla i gruppen ville arbeta mer med webbprogrammering samt apputveckling. "
 • "Många i gruppen läser datateknik vill gärna inte arbeta med mer hårdvara då detta är något som de gjort mycket under sin studietid."
 • "Det är väldigt viktigt för oss att produkten som framställs är Open Source."
 • "Förutom detta har vi medlemmar som brinner för design och vill gärna jobba med frontend då de aldrig gjort det förut och arbetat med backend innan."
 • "Som motivering känner vi att projektet innehåller, till skillnad från många av de andra projekten, många olika aspekter av mjukvaruutveckling. "
 • "Dessutom upplever vi att det finns en stor sannolikhet att projektet faktiskt kommer att kunna nyttjas i verksamheten eller åtminstone bidra till densamma."
 • "Fantastiskt att kunna hjälpa människor."
 • "Säkerhet är ett viktigt område som vi vill lära oss mer om."
 • "Inslag av AI verkar kul, verkar som det kan komma till användning"
 • "Vi tycker det skulle vara intressant att få möjligheten att skapa ett helt system och inte bara en bit av det."
 • "Vi tycker det låter roligt att jobba med databaser och lära oss mer om det. "
 • "Detta är ett projekt som har både hårdvara och mjukvara vilket gruppen tycker om."
 • "...det skulle kännas stort at få jobba med något som har en verklighetsförankring och “gott”, till så vida grad att det kan rädda liv. "
 • "Detta eftersom vi brinner för vården.."
 • "Idén är realistisk såväl som utmanande och det är en utmaning vår grupp starkt ser fram emot att anta."
 • "Att också sätta sig in i hur denna data kan visualiseras på ett intuitivt och lättförståeligt är också något nytt och spännande för oss och verkar som en utmaning med utrymme för kreativa lösningar."

 


Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2023-11-08