Göm menyn

TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling

Vt1-Vt2 2018

Senaste nytt...


2018‑05‑18  Publiceringsinformation
 

Information om hur man publicerar rapporten finns under kursinformation och mailas ut till teamledarna.


2018‑04‑08  Muddy-card
 

Hej, i menyn till vänster hittar ni årets sammanfattning av muddy-card-utvärderingen.


Inför kursstarten

Som ni säkert redan vet innehåller denna kurs ett stort projekt där ni kommer att arbeta i grupp mot en kund utanför kursledningen. För att få en bra start skall vi komma igång så tidigt som möjligt med projektval och kundkontakter. Jag har tidigare informerat muntligt om hur viktigt det är att vara närvarande i början på kursen.

Första tillfället är kl 8.15 på måndag 2018-01-15.

Lokal: KEY1, i KEY-huset bv

Det som kommer att hända då är att jag förrättar ett upprop och samtidigt gör en slumpmässig indelning av studenterna i ca 10 grupper om 7-8 studenter i varje. För att grupperna skall bli klara så snart som möjligt är det viktigt att de som tänker gå kursen närvarar på uppropet. Om ni inte kan komma måste ni meddela Kristian Sandahl snarast.

Därefter kommer litet generell information om tider och saker att göra första veckan, men själva kursstarten då vi går igenom krav noggrant blir tisdagen 2018-01-16, kl 10:15-12:00 ända borta i G32.

Resten av tiden på måndagen kommer att ägnas åt korta presentationer av de som föreslagit projekt som ni kan välja på. De konkreta förslagen kommer att finnas på en intern katalog som ni får länken till. Tillsammans i grupperna skall ni välja de 5 projekt ni helst vill göra och rangordna dessa. Deadline: fredag 2018-01-20.

Går du TDDD76? Då kommer du att ingå i en grupp tillsammans med de andra, fast du kommer att göra färre timmar och skriva en mindre erfarenhetsrapport.

Välkomna!

 

Kristian med personal


Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2018-01-13