Göm menyn

Utvecklingsmiljö – var ska jag arbeta?

Handledning

Handledning kommer att finnas tillgänglig oberoende av var du arbetar.

Arbeta i labbsalar

För tillfället är regeringens och universitetets inställning att mycket av undervisningen sker på plats. Därför går det att arbeta i labbsalarna som vanligt. Handledare kommer i de flesta fall också att finnas tillgängliga där, men det kan tänkas bli tillfällen där handledarna måste arbeta på distans och handleda via Teams. Då behöver du själv ha en möjlighet att använda Teams, t.ex. på en telefon.

Arbeta på egen dator

Det går utmärkt att arbeta på en egen dator, och då är man mest oberoende av nätverk och begränsade datorresurser på universitetet (ThinLinc kommer att bli hårt belastat). Man behöver då ladda ner och installera några program till egen dator.

 1. Installera IntelliJ IDEA, som används åtminstone för labbarna i den här kursen.

  På LiU är version 2021.3.x installerat just nu (januari 2022). Använd den versionen eller någon senare version. Det finns två varianter:

  • Ultimate Edition, som är installerad på universitetet. Denna har några extra finesser, som att skapa UML-diagram. Begär i så fall en gratis studentlicens för IntelliJ IDEA och relaterade program.

  • Community Edition, som är gratis och 100% open source (GitHub).

  Ladda ner IntelliJ IDEA och installera på din dator.

 2. Installera Java 17 – en fullständig Java Development Kit (JDK), inte en JRE (som saknar stöd för att utveckla egna program i Java). Vi har inte tillgång till alla tänkbara operativsystem och varianter, men här kommer några tips.

  Det kan hända att du inte behöver göra detta "manuellt", eftersom IDEA numera har ett sätt att själv ladda ner ett JDK. Vill du testa? Vänta i så fall med Java till du har kommit till instruktionerna för att starta IDEA. När du har öppnat ditt projekt, testar du att följa instruktionerna under "Configure global SDKs", specifikt "Download JDK...".

  Under tester i januari 2021 fick vi underliga texter i en "dropdown" när vi skulle välja typ av JDK, men i övrigt verkar detta enklare sätt fungera (och det var alltså för relativt länge sedan).

  • På Ubuntu, Debian, Mint etc. kan sudo apt install openjdk-17-jdk fungera. Andra varianter av Linux bör också ha OpenJDK i sina pakethanterare.

   Se även pkgs.org för att hitta paket för just din Linuxvariant. Finns det inget paket där kan du också ladda ner och packa upp en tar-fil (se nästa punkt).

  • Adoptium har OpenJDK för flera operativsystem, inklusive installationsprogram för Windows och MacOS och tar-filer för varianter av Linux. (Adoptiums distribution av OpenJDK kallas Temurin.)

  • Olika varianter av JDK finns också på jdk.java.net.

  Du behöver också konfigurera Java i IDEA.

 3. Installera Git, om du inte redan har det.

  Om du använder Ubuntu, Mint eller Debian, kan du installera git med:

  sudo apt-get install git

  På Windows kan man använda Git for Windows. Om man också vill ha en grafisk Git-klient kan man använda IDEA på det sättet... men annars kan man använda TortoiseGit, som bara är det grafiska gränssnittet och kräver en existerande kommandoradsklient, t.ex. Git for Windows. För installation på andra system, se https://git-scm.com/downloads

  Om du bara vill använda Git inuti IDEA och inte på kommandoraden, ska nuvarande versionen av IDEA också kunna automatiskt ladda ner och installera en egen version av Git. Vi har inte testat detta och det kan vara bra att ha tillgång till Git även från den vanliga kommandoraden.

Arbeta på labbsalarnas datorer hemifrån

Under bokade labbtider, och även en del andra tider, ska man kunna labba på labbsalarnas datorer på distans genom att logga in på en egen labbdator med en RDP-klient. Vi har personligen ingen stor erfarenhet av detta. Fördelen ska vara att man inte behöver trängas med andra på en Thinlinc-server utan får sin egen dator med hela labbsystemet uppsatt. Vi rekommenderar ändå att man installerar allt på egen dator, så länge som man har en någorlunda väl fungerande dator...

Se instruktionerna och lediga datorer i B-huset (klicka på rätt flik).

För att använda detta behöver du en Remote Desktop-klient. LiU rekommenderar: "Använd den som är native i Windows, hämta Microsoft remote desktop till Mac OS, för Linux finns exempelvis Remmina."

Arbeta via ThinLinc

I "normalt läge" gick det ofta att arbeta på egen dator genom att installera en enkel ThinLinc-klient och därefter använda LiU:s ThinLinc-servrar för att logga in på universitetets datorer. Då kommer man in i den vanliga "arbetsmiljön".

När LiU är i fullt distansläge är det osäkert om det går att använda Thinlinc på rimligt sätt i den här kursen. Många kommer att använda systemet, och utvecklingsmiljöer är ganska resurskrävande – skulle 150 personer köra IDEA på Thinlinc på samma gång kan det bli riktigt segt eller stor minnesbrist.

Även i "vanligt läge" finns några nackdelar med Thinlinc, som t.ex. fördröjningarna som uppstår när man arbetar över nätet. De kan vara små men ändå göra att IDEA känns en aning "trögarbetat".


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2022-01-14