Göm menyn

Projektplan och rapport

En kort översikt över projektdokumentationen:

 • Före projektet skriver ni en projektplan, med information om vad ni planerar att göra. Detta gäller alla. Man kan också lämna in den för en kort förhandsgranskning enligt nedan.

 • Under projektets gång skriver ni en projektrapport, som visar vad ni faktiskt har gjort och hur det fungerar. Denna lämnas in tillsammans med projektet och är en viktig del av uppgiften.

 • Deltagare i TDDE30 lämnar också in projektrapporten för en separat språk- och strukturgranskning av personal på IKOS, något som U:are istället gör i en annan kurs. Detta lämnas in via Lisam.

På denna sida diskuterar vi projektplanen. Den senare projektrapporten kommer att vara en del av samma dokument som ni skriver – den andra halvan av dokumentmallen som länkas nedan.

Att skriva en projektplan

Innan ni börjar utföra projektet behöver ni skriva en projektplan, oavsett om ni valde ett inspirationsprojekt som planen inspireras av eller väljer att göra något helt eget. Skriv på svenska, oavsett handledare. Syftet är:

 1. Att ni ska tänka genom och planera implementationen i förväg. Många studenter anser att man har tjänat mycket på detta steg.

 2. Att ni ska tänka genom och planera hur ni ska arbeta, om ni arbetar i par. Det är viktigt att komma överens om när/hur man arbetar och vad ambitionen är!

 3. Att er handledare ska kunna ge återkoppling om det finns stora och uppenbara problem eller risker, vilket brukar hända i en del projekt varje år. Detta diskuteras nära slutet av denna sida.

Att göra: Beskriv projektet

Fyll tillsammans i projektplanen, som är första delen av den större projektmallen. Mer instruktioner ges i mallen.

Att göra: Skicka projektplan till handledaren

Oavsett kurskod och oavsett om man använder ett inspirationsprojekt måste projektplanen lämnas in på ett eller annat sätt -- gärna i god tid så att vi hinner kommentera och se att ni inte är inne på uppenbart fel väg, men senast som en del av slutinlämningen. Exakta regler varierar beroende på kurskod

 • TDDD78 har som bekant kortare kurstid och olika studenter kan vara klara att börja med projektet vid olika tillfällen. Därför kan ni som går TDDD78 lämna in projektplanen för en förhandsgranskning när som helst under kursvecka 3-6 (detta år 2021-02-01 till 2021-02-26). Vi gör då vårt bästa för att kommentera den så snabbt som möjligt.

 • TDDE30 och 729A85 är utspridda över flera veckor och har särskild tid avsatt för att skriva projektplanen. Därför har vi en specifik deadline för inlämningar för förhandsgranskning (i år 2021-03-12). Lämnar man in till denna deadline ska man få eventuell återkoppling innan projektstart. Man kan också lämna in senare under mars och april för att få en förhandsgranskning när vi har tid.

 • Lämnar ni inte in under den period som gäller för er kurs (enligt de två punkterna ovan) måste ni så klart ändå lämna in projektplanen vid slutinlämningen. Har ni då missat möjlig återkoppling på projektidéerna är detta inget vi kan ta hänsyn till.

 • Om ni börjar med projektet senare (nästa period, nästa termin, nästa år) och vill ha en förhandsgranskning av en ny projektidé utanför projektperioden (t.ex. i september) är det kanske möjligt att få det, beroende på om det finns tid. Skicka i så fall till examinatorn. Det kan hända att det dröjer en månad eller att vi inte har tid alls!

Ni måste använda mallen och inte ändra utseende eller ta bort / lägga till avsnitt.

Instruktioner för dig som lämnar in:

 1. Exportera till PDF-format, t.ex. med File | Export to PDF i OpenOffice Writer. Döp filen enligt följande mönster, utan mellanslag i filnamnet. Ditt eller era LiU-ID måste alltså finnas med, i precis detta namngivningsmönster.

  liuid123-projektplan.pdf om du arbetar ensam

  liuid123-liuid456-projektplan.pdf om ni arbetar i par

 2. Skicka till er egen handledare för en kort genomgång. Brevets ämne ska som alltid inledas med kurskoden (TDDD78, TDDE30 eller 729A85) så det kan sorteras rätt.

Om handledarens granskning

Det är omöjligt för handledarna att helt och hållet avgöra hur genomförbart ett projekt är. Därför är genomgången är en kortare "sanity check" där vi tittar efter uppenbara problem, som att projektet är alldeles för litet eller för stort eller att ni saknar tillräcklig information om milstolpar. Vi ger inte "godkänt" eller "ej godkänt" på detta i webreg, utan ger "inlämnat" som betyg om vi inte ser något uppenbart att diskutera. Ansvaret för projektets innehåll ligger fortfarande på er som kursdeltagare, och ni får gärna fortsätta diskutera detta med era handledare under handledningstiderna medan ni utför projektet.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2021-03-31