Tidplan och deadlines: TDDD78, TDDE30, 729A85

Längre ner finns en kalender för kursen.

Skillnad i tidplan mellan kurserna

TDDD78 (U) går under en period. Det gör att ni kan avsluta kursen under VT1 så att ni sedan kan fokusera på projektet i mobila applikationer under VT2.

TDDE30 (D) och 729A85 (Kogvet) går under två perioder. Det ger fler veckor för att klara av kursen, men mer arbete i de parallella kurserna.

Deadlines och redovisningsmöjligheter under kursens gång

Potentiella möjligheter att demonstrera labbar finns under vilket labbpass som helst under "labbperioden". Redovisa under labbtiderna i första hand, så inte allt samlas till alternativa tillfällen! När projektperioden börjar tar vi inte längre emot redovisningar av labbar (se "sista chansen" i tabellen nedan).

För de som inte hinner redovisa på labbpass finns garanterade möjligheter att redovisa labb X på vissa redovisningspass. Olika labbar har olika garanterade datum; se tidplanen längre ner.

Projekt kan demonstreras på vanliga projektlabbtillfällen eller det speciella demotillfället för projekt.

Deadlines och redovisningsmöjligheter efter kursens slut

Demonstration och inlämning efter kursens slut kommer att vara möjligt vid ett antal extratillfällen, som också finns i tidplanen. Mellan dessa tillfällen tar vi inte emot demonstrationer, inlämningar eller kompletteringar! Detta skulle vara alltför ineffektivt och ta värdefull tid från övrig handledning.

När nästa år har börjat (efter din första anmälan) måste du alltid se informationen för återvändande studenter som innehåller mer villkor för dig som inte går kursen för första gången.

Tidplan

Här ser du en tidplan som visar alla redovisningstillfällen, och som även ger en fingervisning om ungefär var man bör ligga för att vara "i fas" med kursen. Att hinna med detta kräver att man arbetar utanför schemalagd tid!

För TDDD78 finns två alternativa "fingervisningar" beroende på om man vill arbeta vidare med projektet och demonstrera under tentaperioden.

Datum Alla TDDD78 (U1) TDDE30, 729A85 (D1, Kogvet)
Snabb Mer tid Info Jobba med Info
2021-01-18
2021-01-19Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2021-01-20Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2021-01-21Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2021-01-22Labb 1-2Labb 1-2
Demo. Prioritet: labb 1-2.
Labb 1-2
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2021-01-26Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
Demo. Prioritet: labb 1-2.
2021-01-27Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2021-01-28Labb 1-2Labb 1-2Labb 1-2
2021-01-29Labb 3-5Labb 1-2
Demo. Prioritet: labb (1)-2. Sista garanterade chansen för labb 1 före mars.
Labb 1-2
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01Labb 3-5Labb 3-5Labb 1-2
2021-02-02Labb 3-5Labb 3-5Labb 1-2
2021-02-03Labb 3-5Labb 3-5Labb 1-2
2021-02-04Labb 3-5Labb 3-5
Demo. Prioritet: labb 2-3. Sista garanterade chansen för labb 2 före mars.
Labb 3-5
Demo. Prioritet: labb 1-2. Sista garanterade chansen för labb 1 före maj/juni
2021-02-05Labb 3-5Labb 3-5Labb 3-5
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08Labb 3-5Labb 3-5Labb 3-5
2021-02-09Labb 3-5Labb 3-5Labb 3-5
2021-02-10Labb 3-5Labb 3-5Labb 3-5
2021-02-11Labb 3-5Labb 3-5
Demo. Prioritet: labb 3-4. Sista garanterade chansen för labb 3 före mars.
Deadline: Sista inlämning av labb 1-3 för att få kommentarer på denna del innan slutinlämning 2021-02-21. Vi garanterar bara en omgång kommentarer på labb 1-3 innan 2021-02-21, även om man lämnar in tidigare!
Labb 3-5
2021-02-12ProjektLabb 3-5Labb 3-5
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15ProjektLabb 3-5Labb 3-5
2021-02-16ProjektLabb 3-5Labb 3-5
2021-02-17ProjektLabb 3-5Labb 3-5
2021-02-18ProjektLabb 3-5
Demo. Prioritet: labb 4-5. Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat. Absolut sista chansen att demonstrera labb 4-5 före tentaperioden i mars.
Labb 3-5
2021-02-19ProjektProjekt
Ingen labbdemonstration när alla har gått över till projektfasen. Labbfrågor besvaras gärna, i mån av tid (projektfrågor prioriteras vid tidsbrist).
Labb 3-5
Demo. Prioritet: labb 2-3. Sista garanterade chansen för labb 2 före maj/juni
2021-02-20
2021-02-21
Deadline: Inlämning av labbkod. Nästa chans blir i slutet av mars.
2021-02-22ProjektProjektLabb 3-5
2021-02-23ProjektProjektLabb 3-5
2021-02-24ProjektProjektLabb 3-5
2021-02-25ProjektProjektLabb 3-5
2021-02-26ProjektProjektLabb 3-5
Demo. Prioritet: labb 3-4. Sista garanterade chansen för labb 3 före maj/juni
Deadline: Sista inlämning av labb 1-3 för att få kommentarer på denna del innan slutinlämning 2021-03-07. Vi garanterar bara en omgång kommentarer på labb 1-3 innan 2021-03-07, även om man lämnar in tidigare!
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01ProjektProjektLabb 3-5
2021-03-02ProjektProjektLabb 3-5
2021-03-03ProjektProjektLabb 3-5
2021-03-04ProjektProjektLabb 3-5
Demo. Prioritet: labb 4-5. Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat. Absolut sista chansen att demonstrera labb 4-5 före maj/juni.
2021-03-05ProjektProjektProjektplan
Ingen labbdemonstration när alla har gått över till projektfasen. Labbfrågor besvaras gärna, i mån av tid (projektfrågor prioriteras vid tidsbrist).
2021-03-06
2021-03-07
Deadline inlämning av labbkod. Nästa chans blir i juni.
2021-03-08ProjektProjektProjektplan
2021-03-09ProjektProjekt
Demo av projekt, första chansen. Bara om du tänker lämna in under den kommande helgen! Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat. Nästa chans kommer i tentaperioden.
Projektplan
2021-03-10ProjektProjektplan
2021-03-11SjälvstudierProjekt
2021-03-12SjälvstudierProjekt
Deadline för tidig inlämning av projekt (snabbast granskning).
Inlämning projektplan: Sista dagen om man vill få feedback före projektstart.
2021-03-13Självstudier
2021-03-14Självstudier
2021-03-15Omtenta-pProjekt
2021-03-16Omtenta-pProjekt
2021-03-17Omtenta-pProjekt
2021-03-18Omtenta-pProjekt
2021-03-19Tenta-pProjekt
2021-03-20Tenta-p
2021-03-21Tenta-p
2021-03-22Tenta-pProjekt
2021-03-23Tenta-pProjekt
TDDD78: Demomöjlighet för samtliga labbar tisdag 23/3 enligt detaljerad info utskickad via epost. Nästa chans blir i maj/juni.
2021-03-24Tenta-pProjekt
TDDD78: Demomöjlighet för projekt onsdag 23/4 enligt detaljerad info utskickad via epost. Nästa chans blir i maj/juni.
2021-03-25Tenta-p
2021-03-26Tenta-p
2021-03-27
2021-03-28
Deadline för inlämning av projekt- och labbkod.
2021-03-29Projekt
2021-03-30Projekt
2021-03-31Projekt
2021-04-01SjälvstudierProjekt
2021-04-02Långfredag
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05Annandag påsk
2021-04-06Projekt
2021-04-07Projekt
2021-04-08Projekt
2021-04-09Projekt
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12Projekt
2021-04-13Projekt
2021-04-14Projekt
2021-04-15Projekt
2021-04-16Projekt
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-19Projekt
2021-04-20Projekt
2021-04-21Projekt
2021-04-22Projekt
2021-04-23Projekt
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26Projekt
2021-04-27Projekt
2021-04-28Projekt
2021-04-29Projekt
2021-04-30Valborg
2021-05-01Första maj
2021-05-02
Deadline för tidig inlämning av projektbeskrivning via Lisam till språk- och strukturgranskare (söndag kväll). Här kan man lämna in en rapport baserad på ett ännu icke färdigt projekt -- läs instruktionerna!
2021-05-03Projekt
2021-05-04Projekt
2021-05-05Projekt
2021-05-06Projekt
2021-05-07Projekt
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10Projekt
2021-05-11Projekt
2021-05-12Projekt
2021-05-13Kristi Himmelsfärd
2021-05-14SjälvstudierProjekt
Språk- och strukturbedömning av rapporten återfås.
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-17Projekt
2021-05-18Projekt
2021-05-19Projekt
2021-05-20Projekt
2021-05-21Projekt
2021-05-22
2021-05-23
2021-05-24Projekt
2021-05-25Projekt
Demo av projekt. Dubbla pass; följ den angivna gruppindelningen i schemat. Nästa chans kommer i augusti.
2021-05-26Självstudier
2021-05-27Självstudier
Deadline för inlämning av projekt, första gången.
2021-05-28Tenta-p
2021-05-29Tenta-p
2021-05-30Tenta-p
Deadline för senare inlämning av projektbeskrivning via Lisam till språk- och strukturgranskare (söndag kväll). Nästa chans är i augusti (gäller även kompletteringar).
2021-05-31Tenta-p
2021-06-01Tenta-p
2021-06-02Tenta-p
Demonstrationsmöjlighet för labbar. Bara om du tänker lämna in i denna vecka!
Demonstrationsmöjlighet för labbar. Bara om du tänker lämna in i denna vecka!
2021-06-03Tenta-p
Demonstrationsmöjlighet för projekt. Bara om du tänker lämna in i denna vecka!
2021-06-04Tenta-p
Deadline för inlämning av labbar (kompletteringar, plussningar och nya labbar). Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av projekt (kompletteringar, plussningar och nya projekt). Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av labbar (kompletteringar, plussningar och nya labbar). Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
2021-06-05
2021-06-06
2021-06-07Omtenta-p
2021-06-08Omtenta-p
2021-06-09Omtenta-p
2021-06-10Omtenta-p
2021-06-11
Språk- och strukturbedömning av rapport återfås.
2021-06-12
2021-06-13
2021-08-26 13:30
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod, via Teams. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod, via Teams. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
2021-08-29
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
2021-08-29
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade rapporter för språk- och strukturgranskning -- inlämning sker i Lisam enligt rapportinstruktionerna.
2021-10-28 13:15
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod, via Teams. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod, via Teams. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
2021-10-31
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
2021-10-31
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade rapporter för språk- och strukturgranskning -- inlämning sker i Lisam enligt rapportinstruktionerna.
2022-01-12 15:15
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod, via Teams. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
Demonstrationsmöjlighet för labbar och projekt någon gång i tenta- eller omtentaperiod, via Teams. Om datum inte är angivet kommer det att uppdateras och skickas ut via epostlistor när det väl är bestämt.
2022-01-16
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!
Deadline för inlämning av nya eller kompletterade labbar och projekt. Detta är ett bonustillfälle (grundregeln i alla kurser är att man ska redovisa innan kursen slutar), och därför kan granskningen ta lite längre tid!