Göm menyn

Handledning och redovisning

Mycket av det arbete du ska göra i kursen behöver göras "på egen hand" utanför schemalagd tid. Under den tiden kan du samla på dig frågor som du vill ställa på våra resurstillfällen.

Se också schemat och vår översiktliga tidplan.

Distansarbete och Teams

Vi kommer att använda Microsoft Teams för kommunikationen med labbhandledare. De flesta av er kommer direkt från TDDE24 och kommer att vara vana vid hur det fungerar. Se annars LiU:s sidor om Teams.

Det finns ett team per storgrupp (10 storgrupper för labbarna), med en privat kanal för varje student (i labbarna) eller projektgrupp (i projekten). Dessa teams heter Java-2021-G01 till och med Java-2021-G10. Vi har gradvis lagt till medlemmar allteftersom ni har anmält er. Kontakta handledaren via epost om du inte skulle ha tillgång till teamet när ditt första labbtillfälle startar!

Det finns också ytterligare ett gemensamt team för "handuppräckning", vid namn Java-2021-handuppräckning. Där finns en kanal per handledare, t.ex. Handuppräckning G03-G04 (Robin). Vid början av ett labbtillfälle kommer handledaren att skriva ett meddelande i sin kanal. För att begära hjälp skriver man en kommentar på det meddelandet – inte ett eget meddelande – och talar om vilken grupp man är i och vad man vill göra (få hjälp, redovisa). Kommentarskedjan blir då en där handledarna prickar av en begäran i taget.

Själva hjälpen kommer att ske i din/er egen privata kanal, inte i den gemensamma kanalen. På det sättet blir hjälpen privat och inte öppen för alla (och det är därför vi behöver ha så många olika team).

Om du tänker fråga via text (inte videosamtal): Ställ gärna frågan i den privata kanalen innan du "räcker upp handen" i den gemensamma kanalen, så att frågan finns där när handledaren kommer!

Det går bra att ställa frågor när som helst, men det finns ingen garanti att handledarna svarar utanför de bokade tiderna.

Resurstillfällen ("labbpass")

Allmänna instruktioner, inte separat anpassade för distansarbete

I kursen finns ett antal resurstillfällen, markerade som "laboration" i schemat. Ställ gärna frågor under de tillfällena, och vänta inte med att fråga till du har spenderat 20 timmar och inser att du har kört fast totalt! Vi kan inte hjälpa er om vi inte vet att ni har problem. Labbar är ett sätt att lära sig, inte bara ett sätt att visa vad man redan kan. Resurstillfällena är också en bra tid att demonstrera labbresultat.

Det är bra om du har dina frågor färdiga redan när resurstillfället börjar, så att handledarna kan börja svara direkt. Självklart svarar vi på alla frågor vi kan, men det går tyvärr inte att ha tillräckligt många handledare för att klara av en stor anstormning av nya frågor under den sista halvtimmen eller kvarten.

Arbetsbelastningen på de olika tillfällena kan också vara extremt ojämn och på ett fåtal tillfällen kan man plötsligt få 5 gånger så många frågor som det normalt brukar bli. Detta är omöjligt att förutse (vi har försökt!) och vi kan därför inte garantera att man alltid hinner få hjälp. Det skulle kräva att vi hade dubbelt så många handledare per pass, och alltså hälften så många labbpass, vilket knappast skulle fungera bättre!

Handledarnas prioritering på dessa pass är:

  1. Handledning till studenter i handledarens grupp. Detta måste alltid vara högsta prioritet, för att hjälpa er att komma vidare.

  2. Redovisningar från studenter i handledarens grupp. När vi inte svarar på frågor tar vi mycket gärna emot redovisningar. Utnyttja labbtillfällena till detta och redovisa så tidigt som det går, så minskar du risken att få sitta och vänta på din tur på ett redovisningspass!

  3. Frågor som ställs i andra handledares grupper/kanaler, om det skulle finnas tid över och en annan handledare har mycket att göra under ett visst pass. Det kan alltså hända att du får hjälp från en annan handledare än din egen.

Handledarna kan ta en kort rast under schemalagda labbar, precis som ni. Vid sjukdom täcker övriga handledare upp. Vi lägger ut extra labbtid redan från början för att kompensera för ett par bortfall, men blir det mer än så kommer vi så klart att ordna nya labbtillfällen.

Redovisningstillfällen

Det kan hända att vi inte hinner med alla redovisningar under labbpassen, särskilt när vissa kommer med flera färdiga labbar på samma gång. Då finns det också särskilda redovisningspass. Vid dessa tillfällen stannar handledarna bara så länge som det finns deltagare som är klara att demonstrera, så var där i tid! Vi ger normalt ingen handledning vid dessa tillfällen.

I tidplanen visas vilka labbar som garanterat får redovisas under varje enskilt pass. Andra labbar kan redovisas i mån av tid, men det finns ingen garanti. (Utan denna regel kommer tyvärr alltför många med samtliga labbar på sista demotillfället.)

I slutet av vårterminen (maj/juni) skulle redovisningar möjligen kunna äga rum på universitetet, men det beror helt på hur coronaläget utvecklar sig. Övriga redovisningar ska definitivt hållas på distans.

Prioriteringen är:

  1. Redovisning av angivna labbar enligt tidplanen. På "redovisning labb 2-3" ser vi t.ex. först till att alla som är färdiga med labb 2 eller 3 får redovisa. Hinner vi inte med detta innan passet tar slut kommer vi antingen att förlänga passet eller se till att du garanterat får en annan chans inom en nära framtid (kan vara ett annat redovisningspass eller en extratid).

  2. Redovisning av andra labbar tar vi hand om sist, om det blir tid över. Om vi inte hinner med dig innan passet är slut får du prova på ett annat labb- eller redovisningspass. (Utan denna begränsning får vi tyvärr alltför många som vill redovisa alla labbar på sista redovisningstillfället, även om man var klar tidigt.)

Utnyttja handledningen!

Fråga gärna om du är osäker om något.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2021-01-18