Göm menyn

Laboration 2 - Interaktion

Syfte

Interaktionen är den del av applikation som möjliggör informations utbyte mellan användaren och systemet. Informations utbyte sker inte enbart mellan användaren och systemet utan även mellan komponenter inom systemet. I den här övningen ska du välja ett av de 3 ramverken du använde i laboration 1. Du kommer arbeta med:

  • Avancerad layout med överlappande komponenter
  • Formulär hantering och validering
  • Lyssnare och händelser
Android ger dig möjligeheten att använda flera olika sätt att skapa fungerande grännsnitt. I denna laboration ska du välja ett av de ramverk du använde i laboration 1.

Uppgift

Du ska återskapa följande appliaktion för android. (Du behöver inte implementera alla animeringar)

Uppgift


Körbar version (du får återanvända logiken)
Bilder att använda till kortet
Infomation om kredit kort och nummer

Redovisning

Demonstrera din applikation för lab assistenten, assistenten kan be dig förklara delar av koden. Assistenten berättar hur hen vill att du lämnar in din kod.

Länkar

Android utveckling (bra startpunkt)
Layout på android
Flutter
React-Native
Flexbox Froggy lär dig Flexbox

Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2021-11-04