Göm menyn

TDDC73 Interaktionsprogrammering

Examination


Kursen har två delar: laborationer och projektarbete.

Laborationerna kommer att betygsättas med U, K, eller G enligt laborationsbeskrivningen. Projektet betygsätts med U, 3, 4, 5.

Som slutbetyg på kursen kommer därmed betyget på projektet att användas, givet godkända laborationer.

Inför redovisning av laborationer och projekt, se till att registrera dig i webreg: