Göm menyn

TDDC73 Interaktionsprogrammering

Alla meddelanden2021‑11‑04  Slides
 

Slides from the first lecture are now avaiable online.


2021‑11‑04  Labs
 

The labs has ben translated into Englisgh. (They are avaiable when you select the lab and then click the english-flag icon.)


2021‑10‑28  Kursstart - Hybridläge
 

Välkommen till kursen 2021. Kursen kommer gå i hybridläge, där föreläsningarna kommer ske via kursens Teams-kanal Laborationer kommer kunna genomföras både på plats och på distans.


2020‑11‑01  Kursstart - Distansläge
 

Under rådande omständigheter så kommer kursen att bedrivas på distans. Vi komemr använda oss av Teams för föreläsningar och assistans. Ni hittar kursens Teams-rum här


2019‑11‑28  Projektet
 

Instruktionerna för projektet uppdaterade


2019‑11‑28  Föreläsning 3
 

Slides och kod från föreläsning 3 ligger nu uppe


2019‑11‑04  Uppdatering
 

Kursens webbsida är under iordningställande


2018‑12‑12  Kod och slides
 

Nu ligger slides och koden för föreläsning 4 uppe


2018‑11‑26  Kod
 

Nu ligger koden föreläsning 3 uppe


2018‑11‑16  Kod + Slides
 

Nu ligger slides samt kod från de två första föreläsningarna uppe


2018‑11‑08  Kursstart
 

Kursstart 2018


2017‑11‑223  Projekt
 

Uppdaterat infomrationen om hur projekten ska redovisas, ni behöver inte använda er av en .jar-fil


2017‑11‑03  Webreg
 

Nu kan ni anmäla er i webreg, TDDC73, och TDDD13


2017‑11‑03  Föreläsningslides
 

Föreläsningsslides för föreläsning 1 ligger på kurssidan


2017‑10‑17  Kursstart 2018
 

Kursstart för 2017


2016‑10‑27  Uppdaterat deadlines och tider
 

Har uppdaterat tiderna för munta och deadlines för 2016


2015‑11‑04  Uppdaterat deadlines och tider
 

Har uppdaterat tiderna för munta och deadlines för 2015


2014‑11‑14  Muntatider i webreg
 

Nu kan ni anmäla er till munta i webreg Muntatider


2014‑12‑18  Deadlines och redovisningstillfällen

2014‑11‑14  Föreläsning två
 

Nu finns kden från föreläsning två på kurshemsidan


2014‑11‑12  Lab 1 uppdaterad
 

Lab 1 har uppdateras med att använda Orcale Java 8 , samt att lite tips och länkar har lagts till.


2014‑11‑04  Ny plattform
 

I år kommer vi byta ut swing och istället använda Android SDK för laborationer.


2014‑11‑04  Kursstart
 

Kursstart för hösten 2014 för TDDD13 och TDDC73


2013‑12‑11  Deadlines
 

Nya dödlinjer för kursen finns nu på kurssidan


2013‑12‑02  Föreläsning 5
 

Ny tid för föreläsning 5 är 4/12 klockan 8-10 i I101


2013‑11‑21  Föreläsning 4
 

Koden till föreläsning 4 finns tillgänglig


2013‑11‑12  Föreläsning 3
 

Slides och Koden till föreläsning 3 finns tillgängliga


2013‑11‑11  Föreläsning 2
 

Koden från föreläsning 2 finns tillgängliga


2013‑11‑04  Föreläsning 1
 

Slides för föreläsning 1 finns tillgängliga


2013‑11‑03  Kursstart
 

Kursstart för 2013


2012‑12‑03  Projekt
 

Nu finns några exempel på mösnter som är lämpliga att implementera upp på projektsidan.


2012‑12‑03  Lab 3
 

Nu finns ett enkelt exempel på hur ni använder sök-api:er (jar filen) för lab 3. finns tillgängligt på labbar.


2012‑11‑23  Slides och kod
 

Nu finns slides och koden för föreläsning 4 uppe.


2012‑11‑08  Slides och kod
 

Nu finns slides och koden för föreläsning 3 uppe.


2012‑11‑02  Vinjetter (TDDD13)
 

Nu finns Vinjett1 uppe igen (ber om ursäkt för försvinnadet)


2012‑10‑31  Slides
 

Nu finns slides för föreläsning 1 på kurshemsidan


2012‑10‑28  Webreg öppen
 

Nu kan ni registrera er i webreg (Ni registrerar er av tekniska skäl en och en, men laborationsdelen utförs i par.).
TDDC73
TDDD13


2012‑10‑28  Ny vinjett
 

Vinjett 1 är uppdaterad för i år


2012‑10‑28  Ny kurs för 2012
 

Kursstart för terminen 2012


2011‑10‑25  Kurssidorna är uppdaterade för 2011
 

Allt ska vara uppdaterat, om något verkar underligt så får man gärna skicka ett mail och påtala det.

Det går nu även att registrera sig i webreg (Ni registrerar er av tekniska skäl en och en, men laborationsdelen utförs i par.):
TDDC73
TDDD13

Johan J


2011‑10‑24  Laborationsinstruktiuoner uppdaterade
 

Laborationsinstruktioneran har uppdaterats för i år. Övrig information håller på att uppdateras.

Johan J


10‑12‑02  TDDD13/TDDC73 exempelprojekt uppdaterat
 

En student har påpekat att det finns en bugg som hindrar komponenten fån att fungera korrekt under windows. Detta visade sig bero på att windows hanterar händelserna kring fönsters visande och gömmande annorlunda än exempelvis linux/solaris.

Det finns nu en uppdaterad version som fungerar under windows också. Det är dessutom vissa som tyckt att det varit svårt att importera jarfilen till eclipse, så nu finns projektet istället som ett vanligt zippat eclipse-projekt.


Johan J


10‑11‑30  TDDD13/TDDC73 exempelprojekt
 

Det finns ett exempelprojekt (ett mönster) tillgängligt på projektsidan.
Johan J


10‑11‑23  TDDD13/TDDC73 föreläsningarna
 

Föreläsning 5 och 6 finns nu tillgänglig
Anders F


10‑11‑23  TDDD13/TDDC73 Projekt
 

Informationen om projekt är uppdaterad
Anders F


10‑10‑26  TDDD13 Vinjetter
 

Vinjet 3 finns nu tillgänglig
Anders F


10‑10‑26  TDDD13 Vinjetter
 

Vinjett 1 och 2 finns nu tillgänliga på kurssdian. Vinjet 3 kommer inom kort
Anders F


10‑10‑26  Sammanslagning av kurssidorna för kurserna TDDC73 och TDDD13
 

Vi har slagit samman kurssidorna för kurserna TDDDC73 samt TDDD13. Är det moment som är unika för en av kurserna ska det nu framgå på varje sida elelr moment.
Anders F


10‑10‑25  Laborationer uppdaterade
 

Laborationerna är uppdaterade för 2010.
Johan J


10‑10‑25  Kursensidan för 2010 under bearbetning.
 

Kursen för 2010 är under uppbyggnad


09‑12‑02  Enkät
 

Har nu lagt upp en word-fil med SUS-enkäten som kan återanvändas till användbarhetstestet.
Johan Å


09‑11‑16  OH-bilder
 

OH-bilder för föreläsningen om interaktionsmönster finns nu att hämta.
Johan Å


09‑11‑16  Mealplanner
 

Mealplanner ligger nu uppe [här]
Johan J


09‑11‑13  Excel-fil för SUS-beräkning upplagd
 

Finns att hämta.
Johan Å


09‑11‑13  Slides till projektföreläsning publicerade
 

Se föreläsningssidan.
Johan Å


09‑11‑13  Gruppuppdrag publicerade
 

Se sidan för gruppindelning och uppdrag.
Johan Å


09‑10‑30  Uppdaterade laborationsinstruktioner.
 

En ändring har skett i plusuppgiften till laboration 3.
Det har även framkommit att man måste använda JDK 6 för att kunna använda GroupLayout. Instruktioner för hur man ställer in JDK finns i labhäftet.
Johan J


09‑10‑30  Som utlovat kommer här en länk till webreg.
 

[WEBREG].
Johan J


09‑10‑29  OH-bilder för föreläsning 2 (mönster) publicerade
 

Se föreläsningssidan.
Johan Å


09‑10‑29  OH-bilder för föreläning swing1 publicerade
 

Se föreläsningssidan.
Johan J


09‑10‑27  Vinjetter
 

Vinjetter är nu publicerade. Se vinjettsidan.
Johan Å


09‑10‑26  OH-bilder för föreläning 1 publicerade
 

Se föreläsningssidan.
Johan Å


09‑10‑19  Laborationsmaterial publicerat
 

Laborationsmaterial ligger uppe nu. Se labbar i menyn. Där finns också information om vilka förkunskaper som förväntas i kursen.
Johan J


09‑10‑14  Ny kurshemsida
 

Kursinformation har nu publicerats. Informationen kan dock komma att uppdateras fram till kursstart. Labbinstruktioner publiceras senast den 21/10. Vinjetter kommer också att publiceras inom kort.Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2021-10-28