Göm menyn

769A12 Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar

Examination


Seminarier

2-3 personer är seminarieledare för varje seminarium. Det innebär att förbereda en kort (5-15 min) introduktion/översikt till området som artiklarna täcker, samt att förbereda diskussionsämnen som täcker alla artiklar (5-10 frågor/ämnen).

Alla deltagar läser de obligatoriska artiklarna inför seminariet och förävntas delta aktivt i diskussionen som leds av seminarieledarna.Syftet med diskussionerna är att förstå artiklarna samt att skapa en förståelse för "state of the art" inom området när det gäller forskning, teorier och metoder.

Seminarierna är obligatoriska. Om man inte kan delta får man göra en ersättningsuppgift som innebär att skriva en 3-5 sifor lång text om minst tre av de frågor som diskuterades på seminariet. Inlämning av komplettering sker senast 6/12, omtillfälle 17/1 och 28/2

Individuell fördjupning

Den individuella fördjupningen kan vara en litteraturstudie, en mindre empirisk undersökning eller ett praktiskt arbete med design och/eller implementation av någon aspekt av en virtuella agent eller robot.

  • Val av ämne mailas till Annika senast 25 Oktober för godkännande.
  • Rapporten mailas till Annika senast den 6 December kl 8.00.
  • Rapporter distribueras för kamratgranskning 6 December
  • Skriftliga kommentarer på två rapporter mailas till Annika senast den 10 December kl 17.00
  • Muntlig presentation och diskussion sker 11/12
  • Slutlig version mailas till Annika senast 17/1
  • Omtillfälle för inlämning är 28/2 samt fredag v 33 2020.

Betyg på kursen

Kursen har två examinationsmoment:

  • Förberedelse och deltagande i seminarier som hålls av deltagarna (2 hp)
  • En individuell fördjupning, inklusive kamratgranskning (4 hp)

Semminarierna har bara U/G som betyg. Den individuella fördjupningen har U/G/VG.
För betyget G på kursen krävs G på alla moment, för betyget VG krävs VG på den individuella fördjupningen.


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2019-09-15