Göm menyn

769A12 Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar

Kursplan


V.g. se LiU:s studieinformation.


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2019-09-15