Göm menyn

769A12 Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar

Kontakta


Examinator och kursledare

Annika Silvervarg

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2019-09-15