725G92
725G92 > Information om O- och P-uppgifter
Göm menyn

725G92 Problemlösning och programmering

Information om O- och P-uppgifter

Information om O-uppgifter

Under terminen kommer det att finnas möjlighet att göra de O-uppgifter som ingår i LAB1- och LAB2-momentet i kursen (i LADOK) [endast LAB1 om du registrerats på kursen första gången 2021-HT eller tidiagre]. O-uppgifterna är uppgifter ni löser på LA, HA samt egen tid och skickar in via SC för rättning när ni är klara. Se mer om detta under "Tentaklienten SC" i menyn.

Ni behöver kunna komma åt SC för att skicka in uppgifter för rättning. Om du arbetar hemifrån kör du SC via ThinLinc.

Om ThinLinc inte fungerar för dig: Ge Helpdesk (helpdesk@liu.se) information (personligen) om när det strulat och på vilken dator du suttit samt vilket operativsystem du kör på så att de får data att lösa problemen utifrån.

Om SC inte fungerar för dig: Kontakta kursledaren (i detta fall viktor.olsson@liu.se) med ditt LiU-ID, kurskod samt när du försökte starta SC.

  • Din lösning på en O-uppgift måste gå att kompilera, köra och det skall ge rätt resultat enligt de körexempel som finns. OBS! Varje enskilt körexempel är EN körning av programmet. Vi testar eventuellt med fler fall så försök göra det så generellt som möjligt så att du inte faller på målsnöret. Läs mer om detta under kurskartan.
  • När du skickat in saker i SC kommer det först ske en automaträttning. Denna automaträttning är noggrann! D.v.s. stavfel, extra blanktecken, extra blankrader och andra småfel kommer ge komplettering. Se automaträttningen som ett hjälpmedel för att kunna arbeta även när du inte har tillgång till assistenten.
  • När automaträttningen blir godkänd kommer din inlämning att skickas vidare till assistent för rättning. Assistenten kommer sen inom ett par dagar ge respons via rättningsystemet. Assistenten tittar på andra saker som automaträttningen, så det är troligt att du även här får komplettering någon eller några gånger inan du blir godkänd.
  • Rättningsystemet skicka mail till din studentadress både från automaträttningen och assistenträttningen. I detta mail finns respons på det du gjort. Det är viktigt att kolla upp hur du läser dessa mail för att snabbt komma vidare.
  • Lösningen skall förstås uppfylla de eventuella krav som står i själva uppgiften och dessutom de krav som gäller för det område som uppgiften täcker enligt hemsidan. Kolla "Checklistan" under respektive område också. Dessa är till för dig!

Alla rättningar kommer ge ett mail med respons samt en uppdatering i kurskartan hur din status ser ut. Kurskartan är alltså din personliga status i kursen samtidigt som denna visar kursens upplägg samt innehåller alla uppgifter som skall lösas.

Information om P-uppgifter och duggor

P-uppgifterna kommer att examineras på annat sätt än O-uppgifterna. Detta beror på att dessa motsvarar examinerade moment (d.v.s. helhetsbedömningen av kursen på något sätt) och därför har vi högre krav på hanteringen.

P-uppgifterna görs på de schemalagda DU-passen i kursen.

Information om hur all form av examination går till finns under "Distansdatortenta" i menyn. Vi kör P-uppgifterna som "minidistansdatortentor" så läs igenom den sidan och se filmen som finns länkad där.

Observera att ni måste vara med i både SC (via Thinlinc om ni arbetar hemifrån) och Zoom under P-passet för att kunna få godkänt på dessa P-uppgifter.

Det som kan vara bra att känna till är att man förstås inte skall känna stress över att man kanske missar en P-uppgift på en dugga. Det kommer fler duggor och alla P-uppgifter går att göra flera gånger (dock med nya uppgifter på varje dugga). Varje P-uppgift ger ett betyg kursen, men det är inte vanligt att man klarar en P-uppgift första gången man skriver denna. Det vanliga är att man får komplettering en eller flera gånger. Se därför dessa uppgifter på samma sätt som O-uppgifterna, men med en bonus att dessa ger betyg. D.v.s. all respons på dessa P-uppgifter är till för att du ska klara dig bättre nästa gång.

VIKTIGT! När ni skickar in saker är det VIKTIGT att ni använder RÄTT "assignment" i SC för den O- eller P-uppgift ni vill få rättad. Nedan finns en lista som säger vilken "assignment" som skall användas för respektive O/P-uppgift. Skicka också in ALLA ".adb"- och ".ads"-filer i samma inskickning, annars kan vi inte kompilera era program så det blir tyvärr då inte godkänt.

 

Skicka inte in ".ali"-filer, ".o"-filer eller körbara program. Vi kompilera ditt program i automaträttningen.

Assignment

Ada

Assignment 1 Ada.O0
Assignment 2 Ada.O1.1
Assignment 3 Ada.O1.2
Assignment 4 Ada.O11.1
Assignment 5 Ada.O11.2
Assignment 6 Ada.O11.3
Assignment 7 Ada.O2
Assignment 8 Ada.O3.1
Assignment 9 Ada.O3.2
Assignment 10 Ada.O4
Assignment 11 Ada.O5
Assignment 12 Ada.O6
Assignment 13 Ada.O7
Assignment 14 Ada.O8.1
Assignment 15 Ada.O9 (frivillig uppgift)
Assignment 16 Ada.P2 (via "P-dugga" på P-pass)
Assignment 17 Ada.P3 (via "P-dugga" på P-pass)
Assignment 18 Ada.P5 (via "P-dugga" på P-pass)
Assignment 19 Ada.P8 (via "P-dugga" på P-pass)


Sidansvarig: Viktor Olsson
Senast uppdaterad: 2022-01-08