Förteckning över Laborationssalar:
Sal(ar)HusBeskrivning
SU00-SU03B-husetUndervåningen, Ingång 27-29, nära Cafe Java
SU04 (och SU04_2)B-husetUndervåningen, Ingång 27-29, B-korridoren
SU10-11B-husetÖvervåningen, Ingång 27-29, nära Café Java
SU12-14B-husetÖvervåningen, Ingång 27-29, B-korridoren
SU15-16B-husetÖvervåningen, Ingång 27, B-korridoren
SU17-18B-husetÖvervåningen, Ingång 27, B-korridoren
EGYP (och EGYP_2, a.k.a Egypten)B-husetÖvervåningen, Ingång 25
ASGÅ (och ASGÅ_2, a.k.a Asgård)B-husetÖvervåningen, Ingång 25
OLYM (och OLYM_2, a.k.a Olympen)B-husetÖvervåningen, Ingång 25
BORE (och BO/HU, a.k.a Boren)B-husetÖvervåningen, Ingång 23, B-korridoren
HUNN (och BO/HU, a.k.a Hunn)B-husetÖvervåningen, Ingång 23, B-korridoren
ROXE (och RO/GL, a.k.a Roxen)B-husetÖvervåningen, Ingång 23, B-korridoren
GLAN (och RO/GL, a.k.a Glan)B-husetÖvervåningen, Ingång 23, B-korridoren

Förteckning över Lektionssalar:
Sal(ar)HusBeskrivning
U1-U15C-huset"Längst bort"
T1-T2C-huset"Näst längst bort"
S??C-huset"Näst näst längst bort"
R??C-huset"Näst näst näst längst bort"
KY??Key-huset
John von NeumannB-husetÖvervåningen, ingång 27-29
DeterminantenB-husetÖvervåningen, ingång 25
BeurlingB-husetUndervåningen, ingång 21

Karta över B-huset plan 3 (övervåningen)

Karta över B-huset plan 2 (undervåningen, södra)

Karta över B-huset plan 2 (undervåningen, norra)