Göm menyn

Under uppbyggnad

Avknoppningsföretag

Softlab AB

SoftLab grundades 1982 av de två IDA forskarna Kenth Ericson och Jerker Wilander, båda från PELAB. Bolagets verksamhet var främst inriktat på utveckling av stödsystem och metodik för programvaruutveckling. SofLabs kunder fanns inom de internationella stora tekniktunga företagen såsom Ericsson, ABB och SAAB.

SoftLab såldes 1997 till Rational Software Corp (senare IBM) och hade då cirka 75 anställda. Efter något år övertogs stora delar av verksamheten av Ericsson.

Epitec AB

Epitec grundades 1984 av 4 IDA-forskare: Uwe Hein, Tomas Lund (AILAB), Pär Emanuelsson (PELAB) och Sture Hägglund (ASLAB), samt två andra forskare från LiU och FOA.

Epitec fokuserade helt på kunskapssystem och erbjöd egenutvecklade produkter, utbildning och konsulttjänster inom detta område. SE-banken, Pharmacia och Alfa-Laval köpte andelar i bolaget, som växte till ett 20-tal anställda med verksamhet i Linköping, Stockholm och Boston.

Trots sin dominerande ställning på den nordiska marknaden fanns inte det ekonomiska utrymmet för ett så stort bolag inom detta område och det upplöstes efter 6 års verksamhet. Bolaget bedömdes allmänt som tekniskt mycket högtstående och fick bland annat Computer Swedens pris för årets bästa produkt i Sverige.

MathCore AB

MathCore AB startat 1998, omdöpt till MathCore Engineering AB 2002, och Wolfram MathCore AB 2011 http://www.mathcore.com/

Focal Point

Grundades 1997 av Joachim Karlsson och är baserad på hans doktorsavhandling som var en del av forskningsamarbetet mellan IDA och Ericsson Radio Systems.

Man hade utvecklat ett beslutstödsystem för produktutveckling och programvaran såldes till bland annat ABB, Telia, Siemens och Pfizer.

Focal Point köptes upp av Telelogic 2005 som i sin tur köptes av IBM 2008.

Fodina Language Technology AB

http://fodina.se/om-fodina/

Omnitus AB

http://www.omnitus.com/

Twoberg AB

Grundat av Anders Fröberg och Erik Berglund 2012


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2013-06-11