Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterade System

Ht2 2013-HT2


Resurser

Kravspecifikationer

Några exempel på bra kravspecifikationer, VG-nivå, från tidigare år. Använd som inspiration och målbild. Tidigare år fanns det inget krav på att dela upp era krav på absoluta och tillägskrav, vilket det finns nu, så därför har inte alla exempel den indelningen.

PDF
PDF
PDF

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-11-18