Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterade System

Kursinformation


Om kursen

Kursen är den andra projektkursen för utbildningen Innovativ programmering. I kursen jobbar studenter fortfarande i par, denna gång med att bygga ett spel i C++. Projektkursen körs parallellt med kursen Objektorienterad programmering där studenterna lär sig C++. Kursen innefattar fyra sammanhängande moment:
  • Introduktion till progamutvecklingsmetodik (software engineering)
  • SDL (Simple DirectMedia layer) för utveckling av GUIs i C++
  • UML (Unified Markup Language) för objektorienterad design
  • Större projektarbete i C++
Tonvikten i kursen ligger på projektet.

Kurspersonal

Om genomförande

Kursen bedrivs i IPs laborationssalar och följer de allmänna reglerna för ett IP-projekt. När vi jobbar i par förutsätts studenterna varva så att bägge personerna får prova på samtliga uppgifter. Mer detaljerad beskrivning av krav på uppgift och genomförande finns i projektbeskrivning.

Verktyg och miljö

Projektet görs i Ubuntu och vi använder Eclipse för editering. Make används för kompilering. Källkoden versionshanteras med hjälp av systemet git.

Kursstart

Kursen startar onsdagen den 2/11 klockan 10 i sal P44.

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2014-01-06