Göm menyn

TDDI41 Grundläggande systemadministration

h3>För betyg 5 TDDI41

För betyg 5 ska du först göra klart för betyg 3 och 4. Sen väljer du en av nedanstående uppgifter:

  • Kerberos: Utöka din NIS-installation för att använda Kerberos för autentisering. Kerberos är ett nätverksautentiseringsprotokoll. Den är utformad för att ge stark autentisering för klient-/serverapplikationer med hjälp av kryptografi med hemlig nyckel. Den fungerar utifrån biljetter (tickets) för att tillåta noder som kommunicerar via ett icke-säkert nätverk för att bevisa sin identitet för varandra på ett säkert sätt. Exempel på vad som ska fungera: Efter inloggning på din klient 1 (autentisering med kerberos) bör du kunna komma åt ditt konto på client2 utan att behöva använda ditt lösenord igen (under en begränsad tidsperiod).

  • LDAP: Byt ut din NIS-katalogtjänst från tidigare lab med LDAP. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) är ett öppet, leverantörsneutralt, industristandard applikationsprotokoll för åtkomst och underhåll av distribuerade kataloginformationstjänster via ett IP-nätverk (Internet Protocol). LDAP finns i några olika implementeringar och versioner, undersök vilken version och implementering som passar ditt system. Se till att du visar din fungerande version med NIS innan du gör några ändringar i ditt system.


Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2021-08-31