Göm menyn

TDDI41 Grundläggande systemadministration

Grundläggande Systemadministration

Covid 19

I och med rådande restriktioner kommer kursen initialt hållas helt på ditans. Föreläsningar, labbhjälp och redovisningar i första hand ske genom Microsoft Teams. Skriv i kursens Teams kanal

Under schemalaggda labpass kommer det finnas labassistenter tillgängliga via Teams

<>Anmäl i respektive kurs webreg:
Webreg TDDI41
Webreg TDP031

Format (och formalia)

Tre olika färgade block används i labbarna. De är:

Röd för hur man löser saker när allting gått snett.
Blå för saker man är extra trolig att vilja komma tillbaka till.
Gul för saker man ska göra, i vilka det kan stå "Inlämning", vilket är vad man förväntas lämna in.

Inlämning sker per epost till er labass enligt webbreg. Ange ämnesrad:

[KURSKOD] LAB - LiU-id's
(byt ut KURSKOD, LAB samt LiU-ID:n). Inlämmningar sker gruppvis. Kom ihåg att nämna alla gruppmedlemmar. Svar direkt i mailet, eller som bilaga. txt och pdf accepteras.

Inlämningar

Grundläggande labbar

Mer teoretiska labbar där ni får bekanta er i olika delar av Linux.
  1. QEMU - Virtuella maskiner
  2. LXB - Grundläggande Linux
  3. APT - Pakethantering
  4. SCT - Skriptande & testande

För betyg 3

Praktiska labbar där ni går från "färska" maskiner till ett "fullfjädrat" fleranvändarsystem.
  1. NET - Nätverk
  2. DNS - Domännamn och namnuppslagning
  3. NIS - Centraliserad inloggning och information
  4. NTP - Synkroniserade klockor
  5. STO - Lagring och filåtkomst

Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2021-09-03