Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer

Ht1 2020


Lektioner

Lektionerna ägnas åt att repetera viktiga begrepp från föreläsningarna, lösa övningsuppgifter och laborationsförberedelser. För att få ut så mycket som möjligt av lektionerna är det viktigt förbereda sig genom att arbeta i OpenDSA innan respektive lektion.

Även lektionerna kommer att genomföras på distans i år. Lektionerna genomförs i Teams, i den kanal ni har blivit inbjudna till. Assistenten kommer att öppna ett möte i den gemensamma kanalen som ni kan ansluta till.

Lektionsmaterial

(tillgängliggörs inför respektive lektionstillfälle)


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2020-10-08