Göm menyn

Android utveckling på IDA

Att starta Android Studio:
I en terminal ge följande kommando:
module add prog/android-studio (kör sen module initadd prog/android-studio så slipper ni skriva det igen)
studio.sh
Första gången du startar android Studio så vill verktyget ladda ner SDK och emulator, du gör detta genom att följa några steg.
Första steget:

Klicka "Next"
Välja "Custom" sen Klicka "Next"
Välj vlafritt tema, sen Klicka "Next"
  • Se till att alla rutor är valda
  • För Andoird SDK Location: Välj: /home/ditt_liu_id/Android/Sdk
Klicka "Next" och vänta en stund :)


Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2021-10-26