Göm menyn

TDDC17 Artificiell intelligens

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

DIT1 3 poäng - Digital salstentamen

LAB2 3 poäng - En laborationskurs


Sidansvarig: Patrick Doherty
Senast uppdaterad: 2004-11-29