Göm menyn

961G14 Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9, 7.5 hp (Grundnivå)
/Basic programming with mathematics didactic focus for teachers in grades 7-9/
2022 Ht2 — 2023 Vt2

KursledareEmma Enocksson Svensson, Pontus Haglund, Peter Frejd
ExaminatorTorbjörn Jonsson
KursadministratörAnnelie Almquist

2021 Ht2 — 2022 Vt2

KursledarePontus Haglund, Peter Frejd, Pia Lötvedt
ExaminatorTorbjörn Jonsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen