Göm menyn

729G76 Projekthantering inom människa-teknikinteraktion, 6.0 hp (Grundnivå)
/Project management in human-technology interaction/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2019 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2019 vecka 34 — 2020 vecka 03

KursledareAna Kustrak Korper
ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen