Ana Kustrak Korper
Ana Kustrak Korper
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
ana.kustrak.korper@liu.se
013-28 10 47
E 3G:434 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/anaku24
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Interaktion och tjänstedesign (IxS)

Sidansvarig: Webmaster