Göm menyn

729A94 Kognitionsvetenskaplig metod, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Cognitive Science - Methods/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2021 och ersattes inte av någon angiven kurs.

2021 vecka 45 — 2022 vecka 03

KursledareAnnika Silvervarg, Agneta Gulz
ExaminatorAgneta Gulz
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen