Agneta Gulz
Agneta Gulz
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
agneta.gulz@liu.se
Hemsida: www.ida.liu.se/~agngu95/
Medlem i:
Cognition and Interaction Lab (COIN)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster