Göm menyn

729A78 Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (Avancerad nivå)
/Cognitive Aspects of Learning and Design of Educational Technology/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2018 och ersattes inte av någon angiven kurs.

2022 vecka 35 — 2023 vecka 02

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorAgneta Gulz
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen