Göm menyn

729A78 Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (Avancerad nivå)
/Cognitive Aspects of Learning and Design of Educational Technology/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2018 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2018 vecka 34 — 2019 vecka 03

KursledareAnnika Silvervarg, Agneta Gulz
ExaminatorAgneta Gulz
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen