Göm menyn

Kurser inom Data Mining

732A54Analys av big data, 6 hp (A) 
732A92Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå) 
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G) 
753A01Analys av sport, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A) 

Sidansvarig: Grundutbildningen