Göm menyn

732A92 Text Mining, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Text Mining/

2022 HT2

ExaminatorMarco Kuhlmann
KursadministratörErika Larsson

2021 HT2

ExaminatorMarco Kuhlmann
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen