Göm menyn

Datortentamen

Anmälan

Du anmäler dig via den ordinarie tentamensanmälningen i Studentportalen.

Lokaler

Du får via anmälningssystemet ett meddelande där tentamenslokal endast anges som "IDA". De flesta kursers datortentor genomförs i IDAs Linux-PUL (SU00-SU18) i hus B.

Tentamensmiljö på IDAs Linux-system

"Standard" linuxmiljö, en avskalad MATE Desktop Environment. Du måste ha grundläggande färdigheter i att använda denna miljö.

Texteditorerna emacs, gedit och vim.

Programutvecklingsmiljö, etc., som används i kursen och eventuella andra kursspecifika hjälpmedel.

På tentamensdagen

Kom i god tid! Insläpp börjar c:a 30 minuter innan tentamenstiden börjar, så att Du ska hinna hitta en plats, upptäcka eventuella problem med arbetsplatsen och logga in innan skrivtiden börjar.

Samlingspunkt är normalt i anslutning till lokalerna SU15-18 på plan 3 i hus B. Tentamensvakterna anvisar lokal och Du får vanligtvis själv välja vilken arbetsplats du vill sitta vid.

In- och utloggning

Vid inloggning till tentasystemet väljer du först Exam system i sessionsmenyn och loggar in med eget LiU-ID. Därefter sker inloggning till tentasystemet med personnummer och ett engångslösenord som erhålls genom tentavakten efter identitetskontroll.

Logga inte ut från tentakontot om det uppstår problem — tillkalla jourhavande!

Logga ut först då du ska avsluta tentamen. Utloggning sker i flera steg, lämna inte arbetsplatsen förrän vanlig inloggningsskärm visas.


Sidansvarig: UPP-gruppen
Senast uppdaterad: 2014-11-17