Göm menyn

Läromedel producerade av UPP-gruppens medlemmar

Böcker, kompendier, m.m.

Johan Fagerström:  Avancerad C++, Studentlitteratur, 2004.
Johan Fagerström:  Objektorienterad analys och design, Studentlitteratur, 1995, 1999.
Johan Fagerström:  Objektorienterad systemutveckling, Studentlitteratur, 1993.
Johan Fagerström:  Objektorientering i hela företaget, Studentlitteratur, 1998.
Torbjörn Jonsson:  Programmering i Ada95, Studentlitteratur, 2005.

Undervisningsrelaterade projekt där medlemmar i UPP är/varit involverade

Datortentamenssystemet AES (Authentic Examination System) 
Kursadministrationssystemet CMS (Course Management System) 
Projektmodellen LIPS (Lätt Interaktiv ProjektStyrning) 
Webbregistreringssystemet WebReg (Web Registration System) 

Sidansvarig: UPP-gruppen
Senast uppdaterad: 2012-04-27