Göm menyn

IT2 Termin 3

Basgruppsinformation

Basgruppstider

Schema:
Vanligtvis tisdagar 10-12 och torsdagar 15-17 (OBS varierar, kolla schemat)
Första basgruppstillfället HT2022 är 30/8 10-12

Ändringar i schemat läggs in av handledaren med en notering om vilken basgrupp det gäller.

Information om IBU

Information om krav på IBU på termin 3 finns i detta dokument. Kom överens med er handledare hur ni ska hantera inlämning av IBU:er, vad ni har för förväntningar på feedback från handledaren osv. - skriv in detta i gruppkontraktet!

Sjukfrånvaro

"Stanna hemma om du är sjuk" gäller fortfarande, därför finns alltid möjlighet att delta i ett enskilt möte på distans, men det är ditt ansvar att meddela BG-handledare och gruppmedlemmar i tid, så att de kan koppla upp Teams/Zoom eller motsv. Är du så dålig att du inte orkar delta i mötet på distans, se kompensation nedan. Om du deltar på mötet på distans behöver du inte göra en kompensation för mötet, men ditt deltagande räknas in i maximalt antal frånvarotillfällen. Vid fjärde tillfället på distans och/eller frånvarande helt, krävs genomförande av en extrauppgift för godkänt betyg (kontakta terminsansvarig/examinator).

Kompensation

Kompensation ska göras före planerad frånvaro, t ex tandläkarbesök eller liknande. Bestäm med gruppen vilken ny vinjett som ska behandlas och använd kompensationsmallen. Till oplanerad frånvaro räknas endast akuta saker, såsom plötslig sjukdom. Då ska kompensation lämnas in så snart som möjligt, helst innan nästa BG-tillfälle. Maila kompensationen till din handledare, med terminsansvarig (Eva Blomqvist) i cc, samt om du gör kompensation i förväg mailas den även till alla i gruppen så att de har den senast när BG-tillfället startar.

Kompensation enligt orsak A i mallen ska omfatta ca 1/2-1 sida text och om den görs i efterhand ska den göras UTAN att titta på eventuellt protokoll från mötet du missat. Först efter att du har lämnat in kompensationen hoppar du på gruppens arbete som vanligt, genom att börja jobba enligt det protokoll (PF och IM) som gruppen enats om i din frånvaro. Men diskutera gärna med gruppen ifall du tycker att det är något de missat - då kan ni med fördel lägga till något IM från din kompensation!

Kompensation enligt orsak B i mallen bör omfatta ca 1/2 A4-sida, och enligt orsak D ca 1 sida. Gör du exempelvis en kompensation enligt A, B och D för samma möte ska med andra ord kompensationen omfatta minst två sidor text.

All kompensation måste vara klar och godkänd innan läsperiodens slut, annars krävs ytterligare en extrauppgift som hanteras av terminsansvarig/examinator. Det gäller även för frånvaro på mer än 3 BG-tillfällen per period, dvs fjärde gången någon är frånvarande på ett halvt möte eller mer (oavsett orsak), krävs genomförande av en extrauppgift för godkänt betyg (kontakta terminsansvarig/examinator).

Basgrupper

Grupp 1:
Handledare - Lucas Laukka
Broman, Rasmus
De Paz, Edwin
Hjelm, Oscar Peter
Kym, Julia
von Axelson, Johan
Wiklund, Sofie
Bonnedahl, Simon

Grupp 2:
Handledare - Carl Fransson
Bergström, Matilda
Bruno, Elias
Hall, Isak
Jansson, Elin
Löf, Ludvig
Olsson, Anton

Grupp 3:
Handledare - Albin Edvard Norén
Andersson, Daniel
Attin, Arvid
Christensson, Martin
Haernfelt, Tove
Havluciyan, Silva
Ingemarsson, Lukas Olof
Stattin, Alice

Grupp 4:
Handledare - Alexander Vibom
Lidberg, Erik
Lindeborg, Andreas
Sternberg, Amanda
Svensson Magnusson, Jon
Ulander, Zebastian

Grupp 5:
Handledare - Christoffer Gärdin
Duckert Karlsson, Karl
Durgaryan, Gor
Nilsén, Hanna
Odermalm, Josefin
Styfberg, Max
Söderström, Fredrik
Ödquist, Klara


Sidansvarig: Eva Blomqvist