Göm menyn

IT2 Termin 3

Basgruppsinformation

Basgruppstider

Period 1:
Vanligtvis tisdagar 8-10 (undantag finns, se schemat)
Vanligen torsdagar (se schemat)
Första basgruppsmöte: 29 augusti klockan 08:15 - OBS! tiden

Period 2:

(Schemat publiceras i tentaperioden)

Ändringar i schemat läggs in av handledaren med en notering om vilken basgrupp det gäller.

Information om IBU

Information om krav på IBU på termin 3 finn i detta dokument.

Kompensation

Kompensation ska göras före planerad frånvaro, t ex tandläkarbesök eller liknande. Bestäm med gruppen vilken ny vinjett som ska behandlas och använd kompensationsmallen. Maila kompensationen till din handledare och till alla i gruppen, så att de har den senast när BG-tillfället startar. Till oplanerad frånvaro räknas endast akuta saker, såsom plötslig sjukdom. Då ska kompensation lämnas in så snart som möjligt, helst innan nästa BG-tillfälle.

Basgrupper

Grupp 1: Handledare: Daniel Roos
Julia Andersson
Martin Christensson
Axel Enström
Niclas Johansson
Oscar Järpehult
Niklas Larsson

Grupp 2: Handledare: Per Gustavsson
Hyab Girma Abera
Madeleine Bäckström
Alexander Edberg
Daniel Keyvanpour
Ashvir Sekhon
Nicklas Silversved

Grupp 3: Handledare: Villiam Rydfalk
Måns Fredriksson Franzén
Sofia Gyulai
Sebastian Klasson
Filip Ström
Felix Zedén Yverås

Grupp 4: Handledare: Gabriel Toresson
Tim Hellberg
Martin Lindblom
Hampus Runesson
Fredrik Josefsson Ågren

Grupp 5: Handledare: Eva Blomqvist
Mimmi Cromsjö
Linn Hallonqvist
Jens Hvidbjerg Hansen
William Holmgren
Kristoffer Sandberg
Simon Schmidt
Nils Tyrén


Sidansvarig: Eva Blomqvist