Göm menyn

IT2 Termin 3 (30 hp)

För IT2 (2023/24)


På denna webbsida finner du information som ger en översikt över tredje terminen på IT-programmet.

Under termin 3 använder vi oss liksom tidigare av individuellt basgruppsunderlag, men det egna ansvaret ökas något jämfört med tidigare terminer. Hur detta funkar finns beskrivet mer detalj här, samt på basgruppssidan (se menyn till vänster).

Kontakt: eva.blomqvist@liu.se, 013-28 2772


Sidansvarig: Eva Blomqvist