Göm menyn

IT2 Termin 3 (30 hp)

För IT2 (2017/18)


På denna webbsida finner du information som ger en översikt över tredje terminen på IT-programmet.

Under HT2017 använder vi oss av ett nytt regelverk kring individuellt basgruppsunderlag. I princip funkar det som tidigare - man ska komma förberedd till basgruppsmomentet, men nu finns detta beskrivet mer detalj här.

Terminsansvarig: Eva Blomqvist

Kontakt: eva.blomqvist@liu.se, 013 - 28 2772


Sidansvarig: Eva Blomqvist