Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

VT2 2018


Välkommen till webbplatsen för kursen TDP015 Grunder i matematik och logik!

Denna kurs ger en introduktion till olika matematiska ämnesområden som får sin tillämpning inom programmering och programutveckling. Varje område introduceras genom ett antal föreläsningar. Efter föreläsningarna löser du övningsuppgifter i vilka du använder den teori som du lärt dig. Till varje ämnesområde finns dessutom en mindre programmeringsuppgift där du får tillfälle att tillämpa dina teoretiska kunskaper på något konkret problem.

Senaste nytt...


2018‑03‑12  Välkommen till TDP015 Grunder i matematik och logik!
 

Webbplatsen är nu uppdaterad inför kursomgången 2018. Kursintroduktionen äger rum måndagen 2018-03-19 i R37.Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2018-01-15