Göm menyn

TDIU14 Introduktion till examensarbete

Resurser


 

Rapportskrivning

 • Merkel, M., Andersson U., och Önnegren B. (2011). Lathund för rapportskrivning. (pdf, hämtad 2013-12-17).
 • IEEE Editorial Style Manual, en officiell manual framtaget av Institute of Electrical and Electronics Engineers och används av ingenjörer, i synnerhet inom data- och elektroteknik. (pdf, hämtad 2013-12-17).
 • Språkverkstäder vid Campus Valla och Campus US har en hel del tips om både muntlig och skriftlig framställning på svenska och engelska. Språkverkstäderna är öppna för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska och engelska.

Referenser

Rapporter och artiklar

Metod

Exempel på litteratur som kan vara av nytta för en del typer av kandidatarbeten:
 • Shaw, Mary. (2003) Writing good software engineering research papers: Minitutorial. In Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering, ICSE '03, pages 726-736, Washington, DC, USA, 2003. IEEE Computer Society.
 • Hove, S. E., & Anda, B. (2005, September). Experiences from conducting semi-structured interviews in empirical software engineering research. In Software metrics, 2005. 11th ieee international symposium (pp. 10-pp). IEEE. (pdf)
 • Kjeldskov, J., & Graham, C. (2003). A review of mobile HCI research methods. Human-computer interaction with mobile devices and services, 317-335. (pdf)
 • Maguire, M. (2001). Methods to support human-centred design. International journal of human-computer studies55(4), 587-634. (pdf)
 • Merriam, S. B. (2002). Introduction to qualitative research. Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis1, 1-17. (pdf)
 • Runeson, P., Host, M., Rainer, A., & Regnell, B. (2012). Case study research in software engineering: Guidelines and examples. John Wiley & Sons. (pdf)
 • Seaman, C. B. (1999). Qualitative methods in empirical studies of software engineering. IEEE Transactions on software engineering25(4), 557-572. (pdf)

Tips

 • Rapporten ska INTE vara en projektrapport utan en kandidatrapport enligt IDAs anvisning för exjobbsrapporter.
 • Tänk på att den effekt som ska uppnås i frågeställningen ska mätas och det kommer att påverka utvärdering som måste göras för att kunna dra slutsatser i slutet av projektet.
 • Sträva efter att ha en bra frågeställning istället för flera.
 • För att kunna skriva en bra frågeställning behöver man vara inläst i området så då behöver ni läsa relevanta vetenskaplig artiklar så ni kan forma en bra specifik frågeställning som ni också ska utvärdera. Därför behöver ni läsa också om hur ni ska utvärdera effekten.

 


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2022-01-14