Göm menyn

769A08 Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition

Kontakta


Examinator och kursledare

Tom Ziemke

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Studierektor

Jalal Maleki, e-post jalal.maleki@liu.se


Sidansvarig: Tom Ziemke
Senast uppdaterad: 2018-07-11