Göm menyn

732G01 Grundläggande statistik

Examination

Kursen examineras genom:
  • Skriftlig salstentamen värd 6 hp.
  • Inlämningsuppgift värd 1.5 hp.
Datum för den skriftliga ordinarie tentamen:
  • 2017-09-20
Datum för skriftliga omtentamen:
  • 2017-11-30

Hjälpmedel till tentamen

Tillåtna hjälpmedel under salstentamen är
  • ett dubbelsidigt handskrivet A4 med anteckningar
  • formel- och tabellsamling (delas ut med tentan)
  • miniräknare av valfri modell.

Tentamensutlämning sker från IDA:s expedition.

Extentor

Nedan följer ett antal gamla tentor med lösningar.
Tenta20111022, Losning20111022
Tenta20120130, Losning20120130
Tenta20120920, Losning20120920
Tenta20131109, Losning20131109
Tenta20141030, Losning20141030
Tenta20160610, Losning20160610

Inlämningsuppgift

Deadline för inlämning är 2017-09-13 kl 23.59.

Arbetet sker i grupper om högst två personer och genomförs självständigt inom varje grupp - samarbete mellan grupper är alltså inte tillåtet. Uppgiften ska lämnas in innan en specificerad deadline och kommer bedömas som godkänd eller underkänd. Grupper med underkända uppgifter som bedöms ligga nära gränsen för godkänt kommer att erbjudas möjlighet till komplettering. Kompletteringen måste lämnas in senast en vecka efter att den första versionen rättats och därefter görs en slutgiltig bedömning om godkännande.
Underkända inlämningsuppgifter
En slutgiltigt underkänd uppgift eller uppgift inlämnad efter deadline kan inte bli godkänd utan uppgiften (eller motsvarande) måste genomföras nästa gång kursen ges.

Sidansvarig: Annika Tillander
Senast uppdaterad: 2017-08-08