Göm menyn

Tekniska rapporter från IDA

Här kan du hitta information om alla tekniska rapporter som givits ut sedan 1983 (ca 400). Bibliografisk information finns för alla rapporter och i vissa fall även själva rapporterna (i form av komprimerade PostScript-filer eller HTML-dokument).

Obs, den tekniska rapportserien upphörde 1997.

Sökning

Sök Du kan söka på författarnamn, titel, publiceringsår, rapportnummer, etc.

Korta listor

Följande listor innehåller bibliografisk information om alla rapporter samt länkar till abstract och till de kompletta rapporterna.

1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990  
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997

Långa listor

Följande listor innehåller all bibliografisk information, inklusive abstract, samt länkar till de kompletta dokumenten.

1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990  
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997  

Komprimerade PostScript-filer

De flesta rapporter är tillgängliga i form av PostScript-filer, som komprimerats med komprimeringsprogrammet gzip och följaktligen kan expanderas med gunzip.

Hur du beställer papperskopior

Om du inte skulle hitta den rapport du söker eller om rapporten du söker ej är elektroniskt tillgänglig i arkivet, kan du beställa en papperskopia från:

Anne Moe
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83  Linköping
Sweden
Email: annes@ida.liu.se

Sidansvarig: Anne Moe
Senast uppdaterad: 2008-10-10