Göm menyn

Sök tekniska rapporter

Fyll i sökdata, välj önskat utskriftsformat och tryck på Sök (anvisningar, se nedan).


Titel:
Författare:
År: IDA TR nummer: LiTH-IDA-R-
Anpassning:
 
Max antal träffar:
Utdataformat: Ta med abstract
  Webbläsare    BibTeX
    

Anvisningar

Med denna tjänst kan du söka i IDA:s arkiv för tekniska rapport. Sökningen fungerar på följande sätt:

  • Varje ifyllt fält ingår sökningen.

  • Versaler och gemener saknar betydelse.

  • Reguljära uttryck kan ej användas men matchning av delsträngar görs.

  • Om flera sökfält används kommer resultatet som erhålls att omfatta alla rapporter som uppfyller samtliga sökvillkor. Om t ex både titel and författare anges, kommer endast rapporter som uppfyller båda villkoren att returneras.

Valen vid Utdataformat innebär följande:

      Ta med abstract
Abstract (om detta finns) tas med i utdata.
      Bläddrarpresentation
Resultatet presenteras på ett sätt som endast är avsett för att visas i bläddraren.
      BibTeX
BibTeX-format erhålls. Detta är i stort sett oanvändbart för visning, men möjliggör för dig att spara resultatet på fil med Save as...-funktionen i bläddraren.

Sidansvarig: Britt
Senast uppdaterad: 2011-09-07