Göm menyn

TDP022 Interaktiva system, 6.0 hp (Grundnivå)
/Interactive systems/

2018 Vt1

KursledareJody Foo, Ove Jansson
ExaminatorOve Jansson
KursadministratörBarbro Storm

2017 Vt1

Kursledare och examinatorMagnus Bång
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen