Göm menyn

TDDE14 Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Large-Scale Software Development: Contributions and Evolution/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2022 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2022 Ht1 — Ht2

KursledareAnders Fröberg
ExaminatorMikael Asplund
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen