Anders Fröberg
Anders Fröberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
anders.froberg@liu.se
013-28 44 98
E 329:151 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/andla63
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)
Verksamhetsstöd Teknisk service (VSTUS)

Sidansvarig: Webmaster