Hide menu

Verksamhetsstöd teknisk service

TUS - Tekniskt Underhåll och ServiceTeknisk chef:
        
Andreas Lange

E-postadresser:
        helpdesk@ida.liu.se (för alla supportfrågor, se även helpdesks)

        tus@ida.liu.se (till personerna i gruppen)Page responsible: Webmaster