Göm menyn

TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11.0 hp (Grundnivå)
/Data Structures, Algorithms and Programming Paradigms/

2018 Ht1 — Ht2

KursledareChrister Bäckström, Ahmed Rezine
ExaminatorAhmed Rezine
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen