Göm menyn

TDDD69 Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Software Engineering - Company Project/

2022 Ht1 — Ht2

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen