Kristian Sandahl
Kristian Sandahl
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
kristian.sandahl@liu.se
013-28 19 57
B 3B:470 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~krisa34/, liu.se/medarbetare/krisa34
Medlem i:
Programmeringsomgivningar (PELAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster