Hanan Mohsen
Hanan Mohsen
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
hanan.mohsen@liu.se
013-28 11 10
E 3G:478 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/hanmo89
Medlem i:
Ekonomi och verksamhetsnära stöd (EVS)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster